Λ. Ηρακλείου 469 Ν. Ηράκλειο 14222
Τηλ. 210 2825552
Φαξ. 210 2849514
Κιν. 6977 850854