Το γραφείο μας εξασφαλίζει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για το συνεργάτη ασφαλισμένο της, όχι μόνο πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια του συμβολαίου του και μετά τη λήξη αυτού. Με πολύχρονη εμπειρία, παρέχουμε εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις σε διακεκριμένες επιχειρήσεις. Η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων αντλείται από το τρίπτυχο των μεθόδων ασφάλισης που έχουμε καθιερώσει ως πάγια τακτική:

1) Ανάλυση Ασφαλιστικού Κινδύνου

Η διερεύνηση των αναγκών σας είναι το πρώτο και κύριο μέλημά μας, προκειμένου να σας προτείνουμε την κατάλληλη λύση που θα είμαστε βέβαιοι ότι θα σας καλύψει και θα σας εξυπηρετήσει πλήρως. Η διερεύνηση των αναγκών σας έχει να κάνει με αρκετούς παράγοντες, όπως οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι που καλούμαστε να ασφαλίσουμε, το αντίτιμο που επιθυμείτε να παρέχετε σε αντιπαράθεση με την αποζημίωση που αυτό το αντίτιμο σας εξασφαλίζει κ.ά.

2) Σχεδιασμός Κατάλληλης Ασφαλιστικής Λύσης

Αφού καταγράψουμε πλήρως τις ανάγκες σας, τα εξειδικευμένα στελέχη του τμήματος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων (Insurance Consulting) και Εκτίμησης Κινδύνων, με την απαιτούμενη κατάρτιση θα σας προσκομίσουμε τις προτάσεις μας, ώστε να καταλήξουμε μαζί στην πιο συμφέρουσα – από όλες τις απόψεις – από αυτές.

3) Εφαρμογή & Διαχείριση της Προτεινόμενης Ασφαλιστικής Λύσης

Το γραφείο μας δεν τελειώνει μια συνεργασία της με τη σύναψη ενός συμβολαίου. Είμαστε δίπλα στον κάθε συνεργάτη μας, προκειμένου να εξετάσουμε κατά πόσο η ασφαλιστική λύση που του παρείχαμε ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του, όπως τις είχαμε διερευνήσει μαζί (follow-up). Επίσης, η φιλοσοφία μας είναι η συνεχής ενημέρωση των ασφαλιστικών προϊόντων που κυκλοφορούν και η μόνιμη επαναξιολόγηση των κινδύνων, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη τροποποίηση των καλύψεων, καθώς και την ελαχιστοποίηση του κόστους ασφάλισης